Functie DateDiff

Retourneert het aantal dagen of het aantal tijdsintervallen tussen twee opgegeven datums.

Syntaxis:


DateDiff (interval As String, datum1 As Date, datum2 As Date [, eersteDagVanDeWeek As Integer [, eersteWeekVanHetJaar As Integer]]) As Double

Teruggegeven waarde:

Een getal.

Parameters:

interval - Een tekst uit de volgende tabel die het interval van de datum of de tijd aangeeft.

interval (Tekst)

Uitleg

yyyy

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


datum1, datum2 - De twee datums die vergeleken gaan worden.

Lettersymbolen voor datums maken het mogelijk om eenduidig een variabele voor een datum te specificeren onafhankelijk van de taal. Lettersymbolen staan tussen hekjes #. Mogelijke formaten zijn:

eerstedagvandeweek: Een optionele parameter die de eerste dag van de week aangeeft.

eerstedagvandeweek waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Zondag (standaard)

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Donderdag

6

Vrijdag

7

Zaterdag


eersteweekvanhetjaar: Een optionele parameter die de eerste week van het jaar aangeeft.

eersteweekvanhetjaar waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Week 1 is de week waarin 1 januari valt (standaard)

2

Week 1 is de eerste week waarin vier of meer dagen van dat jaar vallen

3

Week 1 is de eerste week waarin alleen dagen van het nieuwe jaar vallen


Voorbeeld:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Help ons, alstublieft!