Functie CDateFromUnoDateTime

Converteert een UNO com.sun.star.util.DateTime structuur naar een datumwaarde.

Syntaxis:


CDateFromUnoDateTime(DatumTijd)

Teruggegeven waarde:

Datum

Parameters:

aDateTime: Te converteren datum en tijd

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Help ons, alstublieft!