Functie CDateToUnoDateTime

Geeft het tijd-deel van de datum als een UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

Syntaxis:


CDateToUnoDateTime(Datum)

Teruggegeven waarde:

com.sun.star.util.DateTime

Parameters:

aDate: Te converteren datum

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Help ons, alstublieft!