Functie CDateToUnoTime

Geeft het tijdgedeelte van de datum als een UNO com.sun.star.util.Time structuur

Syntaxis:


CDateToUnoTime(Datum)

Teruggegeven waarde:

com.sun.star.util.Tijd

Parameters:

aDate: Te converteren datum

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Help ons, alstublieft!