Functie CDateFromUnoDate

Converteert een UNO com.sun.star.util.Date structuur naar een datumwaarde.

Syntaxis:


CDateFromUnoDate(aDate)

Teruggegeven waarde:

Datum

Parameters:

aDate: Te converteren datum

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Help ons, alstublieft!