Functie CDateToUnoDate

Geeft de datum als UNO com.sun.star.util.Date structuur.

Syntaxis:


CDateToUnoDate(Datum)

Teruggegeven waarde:

com.sun.star.util.Datum

Parameters:

aDate: Te converteren datum

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Help ons, alstublieft!