DateAdd-functie

Voegt een datuminterval een aantal keren aan een gegeven datum toe, en retourneert de resulterende datum.

Syntaxis:


DateAdd (Toevoegen, Aantal, Datum)

Teruggegeven waarde:

Een variant die een datum bevat.

Parameters:

Toevoegen - Een tekenreeks uit de volgende tabel, waarmee de datuminterval gespecificeerd wordt.

Toevoegen (tekenreekswaarde)

Uitleg

jjjj

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


Aantal - Een numerieke expressie die specificeert hoe vaak de interval Toevoegen wordt opgeteld (Aantal is positief) of afgetrokken (Aantal is negatief).

Datum - Een gegeven datum of de naam van een Variant-variabele die een datum bevat. De waarde Toevoegen wordt het opgegeven aantal malen aan deze waarde toegevoegd.

Voorbeeld:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Help ons, alstublieft!