Functie DateAdd

Voegt een datum of tijdsperiode een aantal keren toe aan een gegeven datum en retourneert de resulterende datum.

Syntaxis:


DateAdd (interval As String, getal As Long, datum As Date) As Date

Teruggegeven waarde:

Een variant die een datum bevat.

Parameters:

interval - Een tekst uit de volgende tabel die het interval van de datum of de tijd aangeeft.

interval (Tekst)

Uitleg

yyyy

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


getal - Een getal dat specificeert hoe vaak het interval wordt toegevoegd (positieve waarde) of afgetrokken (negatieve waarde).

datum - Een datum of de naam van een variabele van het type Variant bevattende een datum. Het interval wordt een getal maal opgeteld bij deze datum.

Lettersymbolen voor datums maken het mogelijk om eenduidig een variabele voor een datum te specificeren onafhankelijk van de taal. Lettersymbolen staan tussen hekjes #. Mogelijke formaten zijn:

Voorbeeld:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Help ons, alstublieft!