Functie CDateFromlso

Geeft het interne datum-getal terug uit een tekenreeks die een datum in ISO-formaat (JJJJMMDD of JJJJ-MM-DD) bevat.

Het jaardeel moet bestaan uit twee (alleen ondersteun in JJMMDD-opmaak zonder scheidingstekens voor comptabiliteit) of tenminste vier cijfers. Bij vier cijfers moeten voorloopnullen worden ingegeven als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een minteken als de gepasseerde datum een jaar voor het het gewone tijdperk (BCE) ligt en het kan meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde hoger is dan 9999. De opgemaakte tekenreeks kan in het bereik "-327680101" tot "327671231", of "-32768-01-01" tot "32767-12-31" liggen.

Een ongeldige datum resulteert in een fout. Jaar 0 wordt niet geaccepteerd, de laatste dag BCE is -0001-12-31 en de volgende dag is 0001-01-01. Data voor 1582-10-15 zijn opgenomen in de proleptische Gregoriaanse kalender.

Tippictogram

Bij het omzetten van een seriële datum naar een af te drukken tekenreeks voor de opdracht Afdrukken en Berichtvenster, wordt de standaardkalender van de locale instellingen gebruikt en de over te nemen datum 15-10-1582 kan naar de Juliaanse kalender overschakelen, wat kan leiden tot een andere datum dan verwacht. Gebruik de functie CDateTo om dergelijke datumgetallen te converteren naar een tekenreeks in de proleptische Gregoriaanse kalender.


Notitiepictogram

De opmaak JJJJ-MM-DD met scheidingstekens wordt ondersteund sinds LibreOffice 5.3.4. Jaren kleiner dan 100 of groter dan 9999 worden sinds LibreOffice 5.4 geaccepteerd, indien deze niet in de VBA comptabiliteitsmodus staan.


Syntaxis:


CDateFromIso(String)

Teruggegeven waarde:

Intern datum-getal

Parameters:

Tekenreeks: Een tekenreeks die een datum bevat in ISO opmaak.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

Geeft 31/12/2002 terug in het datumformaat van uw systeem.

Help ons, alstublieft!