Functie CDateTolso

Geeft de datum in ISO-formaat zonder scheidingstekens (JJJJMMDD) terug uit een serieel datum-getal dat was gegenereerd met de functie DateSerial of DateValue.of CDateFromIso

Het jaardeel bestaat uit tenminste vier cijfer, met voorloopnullen als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een mintekens als de doorgegeven datum een jaar voor het gemeenschappelijke tijdperk (BCE) ligt en het kan meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde groter is dan 9999. De teruggegeven opgemaakte string kan in het bereik tussen "-327680101" en "327671231" liggen.

Notitiepictogram

Jaren kleiner dan 100 en groter dan 9999 worden ondersteund sinds LibreOffice 5.4.


Syntaxis:


CDateToIso(Getal)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Getal: Integer die het seriële datum-getal bevat.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"ISO Datumformaat"
End Sub

Help ons, alstublieft!