Functie Year

Geeft het jaar uit een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue terug.

Syntaxis:


Year (Getal)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Integer die het seriële datumgetal bevat waaruit het jaar wordt berekend.

Deze functie is het tegenovergestelde van de DateSerial-functie en geeft het jaar van een seriële datum terug. Bijvoorbeeld, de expressie


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

geeft de waarde 1994 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Het huidige jaar is:"
End Sub

Help ons, alstublieft!