WeekDay Function (BASIC)

Geeft het getal terug dat overeenkomt met de weekdag van een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue.

Syntaxis:


WeekDay (Getal)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Integer die het serieële datumgetal bevat waaruit de weekdag (1-7) wordt berekend.

Het volgende voorbeeld voert een datum in om de weekdag via de WeekDay-functie te berekenen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Bereken en geef de dag van de week terug
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDag="zondag"
    Case 2
      sDag="maandag"
    Case 3
      sDag="dinsdag"
    Case 4
      sDag="woensdag"
    Case 5
      sDag="donderdag"
    Case 6
      sDag="vrijdag"
    Case 7
      sDag="zaterdag"
  End Select
  MsgBox "" + sDag,64,"Vandaag is het"
End Sub

Help ons, alstublieft!