Functie WeekDay

Deze functie retourneert het getal dat staat voor de dag van de week, het wordt bepaald door de functie DateSerial of door de functie DateValue.

note

Op deze helppagina wordt de BASIC functie WeekDay beschreven. De functie WeekDay in LibreOffice Calc wordt hier beschreven.


Syntaxis:


 WeekDag (OpeenvolgendeDatum, [EersteDagVanDeWeek])

Parameters:

SerialDate: Numerieke expressie die de het seriële datum-getal bevat dat gebruikt wordt om de dag van de week te berekenen.

FirstDayOfWeek:Numerieke waarde die aangeeft wat als eerste dag van de week wordt beschouwd. De standaardwaarde is 0, wat betekent dat de lokale systeeminstellingen worden overgenomen om dit te bepalen.

De parameter FirstDayOfWeek kan de waarden 0 tot en met 7 bevatten. De onderstaande tabel geeft de betekenis van deze waarden aan:

Waarde

VBA Constante

Beschrijving

0

vbUseSystemDayOfWeek

Gebruik lokale systeeminstellingen

1

vbSunday

Zondag (standaard)

2

vbMonday

Maandag

3

vbTuesday

Dinsdag

4

vbWednesday

Woensdag

5

vbThursday

Donderdag

6

vbFriday

Vrijdag

7

vbSaturday

Zaterdag


note

De bovenstaande VBA-constanten zijn alleen beschikbaar als de ondersteuning ervan is ingeschakeld. Meer informatie: instructie VBASupport.


Geretourneerde waarde:

Integer

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt met de functie Now() de huidige dag van de week bepaald.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' Bereken en geef de dag van de week terug
  Select Case WeekDay( Now )
      Case 1: sDag="Zondag"
      Geval 2: sDag="Maandag"
      Geval 3: sDag="Dinsdag"
      Geval 4: sDag="Woensdag"
      Geval 5: sDag="Donderdag"
      Geval 6: sDag="Vrijdag"
      Geval 7: sDag="Zaterdag"
  End Select
  MsgBox "" + sDag,64,"Vandaag is het"
End Sub

In dit voorbeeld wordt het gebruik van de parameter EersteDagVanDeWeek toegelicht, de aanname hier is dat dinsdag de eerste dag van de week is.


 Dim someDay As Long
 ' Op 1 januari 2021 was het een vrijdag
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Drukt "6" af als zondag de eerste dag van de week is
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Drukt "4" af als dinsdag de eerste dag van de week is
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Help ons, alstublieft!