DateValue-functie

Geeft een datumwaarde uit een datumtekenreeks. De datumtekenreeks is een volledige datum in één numerieke waarde. U kunt dit serienummer ook gebruiken om het verschil tussen twee datums te bepalen.

Syntaxis:


DateValue [(datum)]

Teruggegeven waarde:

Datum

Parameters:

Date: String-expressie die de datum bevat die u wilt berekenen. In tegenstelling tot de DateSerial-functie die jaren, maanden en dagen doorgeeft als afzonderlijke numerieke waarden, vraagt de DateValue-functie om de datumreeks te laten overeenstemmen met een van de datumacceptatiepatronen die zijn gedefinieerd voor uw landinstelling (zie - Taalinstellingen - Talen) of naar ISO-datumnotatie (momenteel wordt alleen het ISO-formaat met koppeltekens, bijv. "2012-12-31" geaccepteerd).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleDateValue
    MsgBox DateValue("12/02/2011")
End Sub

Help ons, alstublieft!