Functie DateValue

Retourneert een Date-object uit een tekenreeks die een datum voorstelt.

Het geretourneerde object wordt intern weergegeven als een enkele numerieke waarde die overeenkomt met de opgegeven datum. Deze waarde kan worden gebruikt om het aantal dagen tussen twee datums te berekenen.

Syntaxis:


 DateValue(datum als tekenreeks)

Parameters:

date: een tekenreeks die de datum bevat die wordt geconverteerd naar een Date-object.

note

De tekenreeks die als DateValue wordt doorgegeven moet een expressie zijn in een datumopmaak die gedefinieerd is door uw lokale instelling ( - Taalinstellingen - Talen) of het ISO-datumformaat "yyyy-mm-dd" (jaar, maand en dag gescheiden met een streepje).


Geretourneerde waarde:

Date.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Drukt de gelokaliseerde datum af
   MsgBox aDate
   ' Haalt het jaar, de maand en de dag uit het datumobject
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Drukt de numerieke waarde af die overeenkomt met de datum (als type Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Help ons, alstublieft!