Datumwaarden converteren

De volgende functies converteren datumwaarden naar berekenbare getallen en weer terug.

Functie DateSerial

Retourneert een Datum-waarde voor een opgegeven jaar, maand en dag.

Functie DateValue

Retourneert een Date-object uit een tekenreeks die een datum voorstelt.

Het geretourneerde object wordt intern weergegeven als een enkele numerieke waarde die overeenkomt met de opgegeven datum. Deze waarde kan worden gebruikt om het aantal dagen tussen twee datums te berekenen.

Functie Day

Geeft een waarde terug die de dag van de maand vertegenwoordigt en die gebaseerd is op een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue.

Functie Month

Geeft de maand van het jaar terug, gegenereerd uit een seriële datum door de DateSerial- of DateValue-functie.

Functie WeekDay

Deze functie retourneert het getal dat staat voor de dag van de week, het wordt bepaald door de functie DateSerial of door de functie DateValue.

Functie Year

Geeft het jaar uit een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue terug.

Functie CDateTolso

Geeft de datum in ISO-formaat zonder scheidingstekens (JJJJMMDD) terug uit een serieel datum-getal dat was gegenereerd met de functie DateSerial of DateValue.of CDateFromIso

Het jaardeel bestaat uit tenminste vier cijfer, met voorloopnullen als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een mintekens als de doorgegeven datum een jaar voor het gemeenschappelijke tijdperk (BCE) ligt en het kan meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde groter is dan 9999. De teruggegeven opgemaakte string kan in het bereik tussen "-327680101" en "327671231" liggen.

Notitiepictogram

Jaren kleiner dan 100 en groter dan 9999 worden ondersteund sinds LibreOffice 5.4.


Functie CDateFromlso

Geeft het interne datum-getal terug uit een tekenreeks die een datum in ISO-formaat (JJJJMMDD of JJJJ-MM-DD) bevat.

Het jaardeel moet bestaan uit twee (alleen ondersteun in JJMMDD-opmaak zonder scheidingstekens voor comptabiliteit) of tenminste vier cijfers. Bij vier cijfers moeten voorloopnullen worden ingegeven als de absolute waarde minder is dan 1000, het kan negatief zijn beginnend met een minteken als de gepasseerde datum een jaar voor het het gewone tijdperk (BCE) ligt en het kan meer dan vier cijfers bevatten als de absolute waarde hoger is dan 9999. De opgemaakte tekenreeks kan in het bereik "-327680101" tot "327671231", of "-32768-01-01" tot "32767-12-31" liggen.

Een ongeldige datum resulteert in een fout. Jaar 0 wordt niet geaccepteerd, de laatste dag BCE is -0001-12-31 en de volgende dag is 0001-01-01. Data voor 1582-10-15 zijn opgenomen in de proleptische Gregoriaanse kalender.

Tippictogram

Bij het omzetten van een seriële datum naar een af te drukken tekenreeks voor de opdracht Afdrukken en Berichtvenster, wordt de standaardkalender van de locale instellingen gebruikt en de over te nemen datum 15-10-1582 kan naar de Juliaanse kalender overschakelen, wat kan leiden tot een andere datum dan verwacht. Gebruik de functie CDateTo om dergelijke datumgetallen te converteren naar een tekenreeks in de proleptische Gregoriaanse kalender.


Notitiepictogram

De opmaak JJJJ-MM-DD met scheidingstekens wordt ondersteund sinds LibreOffice 5.3.4. Jaren kleiner dan 100 of groter dan 9999 worden sinds LibreOffice 5.4 geaccepteerd, indien deze niet in de VBA comptabiliteitsmodus staan.


Functie CDateToUnoDate

Geeft de datum als UNO com.sun.star.util.Date structuur.

Functie CDateFromUnoDate

Converteert een UNO com.sun.star.util.Date structuur naar een datumwaarde.

Functie CDateToUnoDateTime

Geeft het tijd-deel van de datum als een UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

Functie CDateFromUnoDateTime

Converteert een UNO com.sun.star.util.DateTime structuur naar een datumwaarde.

Functie DateAdd

Voegt een datum of tijdsperiode een aantal keren toe aan een gegeven datum en retourneert de resulterende datum.

Functie DateDiff

Retourneert het aantal dagen of het aantal tijdsintervallen tussen twee opgegeven datums.

Functie DatePart

De DatePart-functie retourneert een specifiek deel van een datum.

Help ons, alstublieft!