Datum- en tijdfuncties

Gebruik de hier beschreven instructies en functies om berekeningen met datum en tijd uit te voeren.

LibreOffice BASIC stelt u in staat tijd- of datumverschillen te berekenen door de tijd- en datumwaarden naar continue numerieke waarden te converteren. Nadat het verschil berekend is, worden de waarden met behulp van speciale functies opnieuw geconverteerd naar de standaard tijd- en datumopmaak.

Tippictogram

Datum- en tijdwaarden kunnen tot een enkel zwevende-kommagetal worden gecombineerd. Datums worden naar gehele getallen, en tijden naar decimale waarden geconverteerd. LibreOffice BASIC ondersteunt het variabeletype Date, dat een tijdspecificatie bestaande uit een datum en een tijd, kan bevatten.


Datumwaarden converteren

De volgende functies converteren datumwaarden naar berekenbare getallen en weer terug.

Tijdwaarden converteren

Het volgende gedeelte beschrijft de functies die gebruikt worden om tijdwaarden te converteren naar berekenbare getallen.

Systeemdatum en -tijd

Hier vindt u de functies en instructies voor het instellen of teruggeven van de systeemdatum en -tijd.

Help ons, alstublieft!