Functie FileExists

Bepaalt of een bestand of een map beschikbaar is op het gegevensmedium.

Syntaxis:


FileExists(BestandsNaam As String | MapNaam As String )

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

BestandsNaam | MapNaam: Een tekenreeks die een ondubbelzinnige bestandsspecificatie bevat. Hier kan ook de URL-notatie worden gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Help ons, alstublieft!