Instructie SetAttr

Stelt de attribuutinformatie voor een gespecificeerd bestand in.

Syntaxis:


SetAttr BestandsNaam As String, Attribuut As Integer

Parameters:

FileName: Naam van het bestand, inclusief het pad, waarvan u de attributen wilt testen. Als u geen pad invoert, zoekt SetAttr in de huidige map naar het bestand. U kunt ook URL-notatie gebruiken.

Attribuut: Bitpatroon dat de attributen definieert die u wilt instellen of wissen:

Waarde

Benoemde constante

Waarde

Definitie

ATTR_NORMAL

0

Normale bestanden.

ATTR_READONLY

1

Alleen-lezen bestanden.

ATTR_HIDDEN

2

Verborgen bestand


U kunt meerdere attributen instellen door de respectieve waarden met een logische OF-instructie samen te voegen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

53 Bestand niet gevonden

70 Toegang geweigerd

Voorbeeld:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Definieer doel voor foutafhandeling
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Help ons, alstublieft!