RmDir-instructie

Verwijdert een bestaande directory van een gegevensmedium.

Syntaxis:

RmDir Statement diagram


RmDir Text As String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die de naam en pad van de map specificeert die moet worden verwijderd. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

Als het pad niet is opgegeven zal de RmDir-instructie naar de gespecificeerde directory in het huidige pad zoeken. Als het daar niet wordt gevonden, zal een foutboodschap verschijnen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Help ons, alstublieft!