MkDir-functie

MkDir Statement diagram

Creeërt een nieuwe directory op een gegevensmedium.

Syntaxis:


MkDir path

Parameters:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Als het pad niet kan worden bepaald, zal de gespecificeerde directory in de huidige directory worden gemaakt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:


Sub ExampleFileIO
' Voorbeeld voor de functies die het bestand ordenenen
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Gekopieerd.tmp"
Const sFile3 As String = "Hernoemd.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Bestaat de directory?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Maak de directory"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Huidige directory"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime(sFile),0,"= tijd waarop gemaakt:"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen(sFile),0,"Bestandsgrootte"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr(sFile),0,"Bestandsattributen"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Hernoemen in dezelfde directory
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr(sFile, 0) ' Verwijder alle attributen
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile),0,"Nieuwe bestandsattributen"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Converteert een systeempad in URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' De dubbele punt met DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Help ons, alstublieft!