Instructie Kill

Verwijdert een bestand van een schijf.

Syntaxis:


Kill Bestand As String

Parameters:

Bestand: Elke tekenreeks die een ondubbelzinnige bestandsspecificatie bevat. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Bestand moet al bestaan
End Sub

Help ons, alstublieft!