Functie FileDateTime

Geeft een tekenreeks terug die de datum en tijd aangeeft waarop een bestand is gemaakt of het laatst werd gewijzigd.

Syntaxis:


FileDateTime (Tekst As String)

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die een ondubbelzinnige (geen jokertekens) bestandsspecificatie bevat. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

Deze functie bepaalt de exacte tijd van aanmaak of laatste wijziging van een bestand, teruggegeven in de opmaak "DD-MM-JJJJ UU:MM:SS".

U kunt de locale instellingen die worden gebruikt voor het beheren van de opmaak van getallen, datums en valuta instellen in LibreOffice BASIC in - Taalinstellingen - Talen. In opmaakcodes in BASIC wordt altijd de decimale punt (.) gebruikt als tijdelijke aanduiding voor het decimale scheidingsteken dat is gedefinieerd in uw lokale instellingen en zal door het overeenkomende teken worden vervangen.

Hetzelfde geldt voor de landinstellingen voor datum-, tijd- en valuta-opmaak. De BASIC-notatiecode wordt geïnterpreteerd en weergegeven volgens uw landinstelling.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Help ons, alstublieft!