Functie FileDateTime

Geeft een tekenreeks terug die de datum en tijd aangeeft waarop een bestand is gemaakt of het laatst werd gewijzigd.

Syntaxis:


FileDateTime (Tekst As String)

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die een ondubbelzinnige (geen jokertekens) bestandsspecificatie bevat. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

Deze functie bepaalt de exacte tijd van aanmaak of laatste wijziging van een bestand, teruggegeven in de opmaak "DD-MM-JJJJ UU:MM:SS".

U kunt de landinstelling instellen die wordt gebruikt voor het beheren van de opmaak van getallen, datums en valuta's in LibreOffice Basic in - Taalinstellingen - Talen. In basisformaatcodes wordt de decimale punt (.) altijd gebruikt als plaatsaanduider voor het decimaalscheidingsteken dat in uw taalinstelling is gedefinieerd en wordt vervangen door het overeenkomstige teken.

Hetzelfde geldt voor de landinstellingen voor datum-, tijd- en valuta-opmaak. De BASIC-notatiecode wordt geïnterpreteerd en weergegeven volgens uw landinstelling.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Help ons, alstublieft!