Functie FileAttr

Geeft de toegangsmodus of het MS-DOS bestandsattribuut terug van een bestand dat was geopend met de Open-instructie. Het MS-DOS bestandsattribuut is een toegangsnummer van het besturingssysteem. Daarom het is afhankelijk van het besturingssysteem (OSH = Operating System Handle).

Notitiepictogram

Als u een besturingssysteem met een 32Bit-Versie gebruikt zal het niet mogelijk zijn om de FileAttr functie te gebruiken om het MS-DOS bestandsattribuut te bepalen. In dat geval zult u altijd de waarde 0 als toegangsnummer krijgen.


Zie ook: Open

Syntaxis:


FileAttr (BestandsNummer As Integer, Attribuut As Integer)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

BestandsNummer: Het nummer van het bestand dat geopend is met de instructie Open.

Attribuut: Integer die het soort bestandsinformatie dat wordt teruggegeven, aangeeft. De volgende waarden zijn mogelijk:

1: De FileAttr functie geeft de toegangsmodus van het bestand aan.

2: De FileAttr functie geeft het bestandstoegangsnummer van het besturingssysteem aan.

Als u een parameterattribuut met de waarde 1 specificeert, krijgt u de volgende teruggegeven waarden:

1 - INPUT (bestand open voor invoer)

2 - OUTPUT (bestand open voor uitvoer)

4 - RANDOM (bestand open voor Random-toegang)

8 - APPEND (bestand open voor toevoegen)

32 - BINARY (bestand open in binaire modus).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Voorbeeld:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is een tekstregel"
  MsgBox FileAttr(#iGetal, 1), 0, "Toegangsmode"
  MsgBox FileAttr(#iGetal, 2), 0, "Bestandsattribuut"
  Close #iNumber
End Sub

Help ons, alstublieft!