Functie CurDir

Retourneert het huidige pad .

warning

Enkele specifieke DOS-functies voor bestanden en mappen worden niet langer ondersteund door LibreOffice, of is de functie beperkt. Zo zijn de functies ChDir, ChDrive en CurDir vervallen. Enkele eigenschappen, die specifiek voor DOS zijn, worden niet meer gebruikt in functies waar bestandseigenschappen als parameters worden gebruikt (voorbeeld: het verschil tussen verborgen bestanden en systeembestanden). Het is de bedoeling om hiermee de platformonafhankelijkheid van LibreOffice te verhogen. In een volgende versie kunnen deze aanpassingen nog wat verder uitgewerkt worden om ze echt te verwijderen.


note

De bibliotheek ScriptForge in LibreOffice 7.1 introduceert de service FileSystem met methodes om in gebruikersscripts met bestanden en mappen om te gaan.


Syntaxis:


CurDir [(Text As String)]

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Text: een tekst die een bestaande drive aangeeft, bijvoorbeeld "C" voor de eerste partitie van de eerste harde schijf. Deze parameter wordt alleen gebruikt is bij het besturingssysteem Windows.

Als er geen drive wordt gespecificeerd (of de waarde is een lege tekst ""), dan retourneert CurDir het pad van de huidige drive. LibreOffice Basic geeft een foutmelding als de syntaxis van de beschrijving goed is of als de drive niet bestaat.

Deze functie is niet hoofdlettergevoelig.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

68 Apparatuur niet beschikbaar

7 Onvoldoende geheugen

51 Interne fout

Voorbeeld:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Help ons, alstublieft!