CurDir-functie

Geeft een Variant-tekenreeks terug die het huidige pad van de gespecificeerde schijf voorstelt.

Waarschuwingspictogram

Deze runtime instructie werkt nog niet zoals is gedocumenteerd. Zie dit issue voor meer informatie.


Syntaxis:


CurDir [(Tekst As String)]

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die een bestaande schijf specificeert waarvoor het huidige pad (bijv., "C" voor de eerste partitie van de eerste harde schijf) wordt teruggegeven.

Als er geen schijf is gespecificeerd of als de schijf een lege tekenreeks ("") is, geeft CurDir het pad voor de huidige schijf terug. LibreOffice BASIC rapporteert een fout als de syntaxis van de schijfbeschrijving onjuist is of als een schijf wordt gedefinieerd die óf niet bestaat óf wordt gevonden na de schijf die is gedefinieerd in CONFIG.SYS met de Lastdrive-instructie.

Deze functie is niet hoofdlettergevoelig.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

68 Apparatuur niet beschikbaar

7 Onvoldoende geheugen

51 Interne fout

Voorbeeld:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Help ons, alstublieft!