ChDrive Instructie

Wijzigt de huidige schijf.

warning

Enkele specifieke DOS-functies voor bestanden en mappen worden niet langer ondersteund door LibreOffice, of is de functie beperkt. Zo zijn de functies ChDir, ChDrive en CurDir vervallen. Enkele eigenschappen, die specifiek voor DOS zijn, worden niet meer gebruikt in functies waar bestandseigenschappen als parameters worden gebruikt (voorbeeld: het verschil tussen verborgen bestanden en systeembestanden). Het is de bedoeling om hiermee de platformonafhankelijkheid van LibreOffice te verhogen. In een volgende versie kunnen deze aanpassingen nog wat verder uitgewerkt worden om ze echt te verwijderen.


note

De bibliotheek ScriptForge in LibreOffice 7.1 introduceert de service FileSystem met methodes om in gebruikersscripts met bestanden en mappen om te gaan.


Syntaxis:


  ChDrive Text As String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die de schijf-letter van de nieuwe schijf bevat. De URL-notatie kan hier ook worden gebruikt.

De schijf moet worden aangeduid met een hoofdletter. Onder Windows wordt deze letter beperkt door de instellingen in LASTDRV. Als het schijf-argument een meervoudige tekenreeks is, is alleen de eerste letter relevant. Als u probeert om toegang te krijgen tot een niet-bestaande schijf zal een foutboodschap verschijnen waarop u kunt reageren met de OnError-instructie.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

68 Apparatuur niet beschikbaar

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Alleen mogelijk als een schijf 'D' bestaat.
  End Sub

Help ons, alstublieft!