Instructie ChDir

Wijzigt de huidige map of schijf.

warning

Enkele specifieke DOS-functies voor bestanden en mappen worden niet langer ondersteund door LibreOffice, of is de functie beperkt. Zo zijn de functies ChDir, ChDrive en CurDir vervallen. Enkele eigenschappen, die specifiek voor DOS zijn, worden niet meer gebruikt in functies waar bestandseigenschappen als parameters worden gebruikt (voorbeeld: het verschil tussen verborgen bestanden en systeembestanden). Het is de bedoeling om hiermee de platformonafhankelijkheid van LibreOffice te verhogen. In een volgende versie kunnen deze aanpassingen nog wat verder uitgewerkt worden om ze echt te verwijderen.


note

De bibliotheek ScriptForge in LibreOffice 7.1 introduceert de service FileSystem met methodes om in gebruikersscripts met bestanden en mappen om te gaan.


Syntaxis:


ChDir Tekst As String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die het bestandspad of de schijf specificeert.

Notitiepictogram

Als u alleen de huidige schijf wilt veranderen toetst u de schijf-letter gevolgd door een dubbele punt in.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

76 Pad niet gevonden

Voorbeeld:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Help ons, alstublieft!