Instructie Seek

Stelt de positie in waar moet worden begonnen met schrijven of lezen in een bestand dat was geopend met de Open-instructie.

Voor Random-toegang bestanden stelt de Seek-instructie het nummer in van de volgende record die moet worden opgeroepen.

Voor alle andere bestanden stelt de Seek-instructie de bytepositie in waar de volgende bewerking zal gebeuren.

Syntaxis:

Diagram instructie Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parameters:

fileNum: Het nummer van het gegevenskanaal gebruikt in de instructie Open.

filePos, recordNum: Positie voor de volgende keer lezen of schrijven. Positie is een getal tussen 1 en 2,147,483,647. Wat de positie aangeeft is afhankelijk van het bestandstype, het is het recordnummer (bestanden in de Random mode) dan wel de van de byte (bestanden in de Binaire, Output, Append of Input mode). De eerste byte in een bestand heeft positie 1, de volgende positie 2 enz.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Help ons, alstublieft!