Seek-instructie

Stelt de positie in waar moet worden begonnen met schrijven of lezen in een bestand dat was geopend met de Open-instructie.

Voor Random-toegang bestanden stelt de Seek-instructie het nummer in van de volgende record die moet worden opgeroepen.

Voor alle andere bestanden stelt de Seek-instructie de bytepositie in waar de volgende bewerking zal gebeuren.

Zie ook: Open, Seek.

Syntaxis:


Seek[#Bestandsnummer], Position (As Long)

Parameters:

FileNumber: Het nummer van een gegevenskanaal dat in de Open-instructie gebruikt wordt.

Positie: Positie voor het volgende schrijven of lezen. Positie kan een getal zijn tussen 1 en 2.147.483.647. Afhankelijk van het bestandstype geeft de positie het nummer van de record (Bestanden in de Random-modus) of de bytepositie (Bestanden in de Binary-, Output-, Append- of Input-modus). De eerste byte van het bestand heeft de positie 1 en de tweede byte heeft de positie 2.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Help ons, alstublieft!