Functie Lof

Geeft de grootte van een open bestand in bytes terug.

Syntaxis:


Lof (BestandsNummer) As Long

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

BestandsNummer: Een numerieke expressie die het bestandsnummer bevat dat bepaald is met de instructie Open voor het betreffende bestand.

Tippictogram

Om de grootte van een ongeopend bestand te bepalen, gebruik de functie FileLen.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!