Lof-functie

Geeft de grootte van een open bestand in bytes terug.

Syntaxis:


Lof (BestandsNummer)

Teruggegeven waarde:

Lang

Parameters:

BestandsNummer: Elke numerieke expressie die het bestandsnummer dat gespecificeerd is door de Open-instructie bevat.

Tippictogram

Teneinde de grootte van een bestand dat niet is geopend te verkrijgen moet u de FileLen-functie gebruiken.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant Rem moet een Variant zijn
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iGetal,1 REM Positie bij begin
  Put #iGetal,, "Dit is de eerste regel tekst" REM Vult regel met tekst
  Put #iGetal,, "Dit is de tweede regel tekst"
  Put #iGetal,, "Dit is de derde regel tekst"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iGetal,,"Dit is een nieuwe tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iGetal,20,"Dit is de tekst in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Help ons, alstublieft!