Functie Eof

Bepaalt of de bestandsaanwijzer het einde van een bestand heeft bereikt.

Syntaxis:


Eof (intexpressie As Integer)

Geretourneerde waarde:

Booleaans

Parameters:

Intexpressie: Elke integer die verwijst naar het nummer van een open bestand.

Gebruik EOF om fouten te vermijden wanneer geprobeerd wordt invoer voorbij het einde van een bestand in te voeren. Als de Input- of Get-instructie wordt gebruikt om te lezen uit een bestand, gaat de bestandsaanwijzer vooruit door het aantal gelezen bytes. Als het einde van het bestand wordt bereikt, geeft EOF de waarde Waar (-1).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!