Write-instructie

Schrijft gegevens in een sequentieel bestand.

Syntaxis:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Parameters:

BestandsNaam: Elke numerieke uitdrukking die het bestandsnummer bevat dat werd ingesteld door de instructie Open voor het betreffende bestand.

Expressielijst: Variabelen of expressies die moeten worden ingevoerd in een bestand, gescheiden door komma's.

Als de expressielijst wordt weggelaten, voegt de instructie Write een lege regel aan het bestand toe.

Om een expressielijst aan een nieuw of bestaand bestand toe te voegen, moet het bestand in de Output of Append modus worden geopend.

Tekenreeksen die u schrijft moeten zijn omsloten door aanhalingstekens en gescheiden door komma's. U hoeft deze scheidingstekens niet in te voeren in de expressielijst.

Elke instructie Write maakt een regeleinde-symbool als laatste item.

Getallen met decimale scheidingstekens worden overeenkomstig de lokale instellingen geconverteerd.

Voorbeeld:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Help ons, alstublieft!