Instructie Write#

Schrijft gegevens met scheidingstekens naar een sequentieel bestand.

tip

Gebruik de instructie Print# om gegevens naar een sequentieel tekstbestand af te drukken. Gebruik de instructie Put# om gegevens naar een binair of willekeurig bestand te schrijven.


Syntaxis:

Diagram instructie Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parameters:

fileNum: Een getal dat het bestandsnummer aangeeft van het bestand dat met de instructie Open is geopend.

expression lijst: Variabelen of expressies die u, gescheiden door komma's, wilt invoeren in een bestand.

Als de expressielijst wordt weggelaten, voegt de instructie Write een lege regel aan het bestand toe.

Om een expressielijst aan een nieuw of bestaand bestand toe te voegen, moet het bestand in de Output of Append modus worden geopend.

Tekenreeksen die u schrijft moeten zijn omsloten door aanhalingstekens en gescheiden door komma's. U hoeft deze scheidingstekens niet in te voeren in de expressielijst.

Elke instructie Write maakt een regeleinde-symbool als laatste item.

Getallen met decimale scheidingstekens worden overeenkomstig de lokale instellingen geconverteerd.

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!