Line Input #-instructie

Leest tekenreeksen uit een sequentieel bestand naar een variabele.

Syntaxis:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parameters:

BestandsNummer: Nummer van het bestand dat de gegevens bevat die u wilt lezen. Het bestand moet vooraf zijn geopend met de instructie Open met behulp van het sleutelwoord INPUT.

var: De naam van de variabele die gebruikt wordt om het resultaat op te slaan.

Met de Line Input#-instructie kunt u tekenreeksen uit een geopend bestand in een variabele inlezen. Tekenreeksvariabelen worden regel-na-regel gelezen tot het eerste harde regeleinde (Asc=13) of regeleinde (Asc=10). Regeleinde-tekens worden niet opgenomen in de resulterende tekenreeks.

Voorbeeld:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is een tekstregel"
  Print #iGetal, "Dit is een andere tekstregel"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Help ons, alstublieft!