Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Syntaxis:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parameters:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Met de Line Input#-instructie kunt u tekenreeksen uit een geopend bestand in een variabele inlezen. Tekenreeksvariabelen worden regel-na-regel gelezen tot het eerste harde regeleinde (Asc=13) of regeleinde (Asc=10). Regeleinde-tekens worden niet opgenomen in de resulterende tekenreeks.

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!