Instructie Input#

Leest gegevens uit een geopend sequentieel bestand.

Syntaxis:

Diagram instructie Input


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parameters:

fileNum: Nummer van het bestand dat u wilt lezen. Het bestand moet geopend zijn met de instructie Open met het sleutelwoord INPUT.

var: Een numerieke of tekst variabele waarin u de uit het bestand gelezen waarden wilt hebben.

De Input#-instructie wordt gebruikt om numerieke waarden of tekenreeksen uit een geopend bestand te lezen en de gegevens aan één of meer variabelen toe te kennen. Een numerieke variabele wordt gelezen tot het eerste harde regeleinde (Asc=13), regeleinde (Asc=10), spatie of komma. Tekenreeksvariabelen worden gelezen tot het eerste harde regeleinde (Asc=13), regeleinde (Asc=10) of komma.

Gegevens en gegevenstypen in een bestand moeten in dezelfde volgorde verschijnen als de variabelen die toegekend zijn in 'Var'. Als u niet-numerieke waarden toekent aan een numerieke variabele, wordt aan 'var' de waarde '0' toegekend.

Records die door komma's gescheiden zijn, kunnen niet aan een tekenreeksvariabele worden toegewezen. Aanhalingstekens (") in het bestand worden eveneens genegeerd. Als u deze tekens uit het bestand wilt lezen, moet u de Line Input#-instructie gebruiken om pure tekstbestanden (bestanden die alleen afdrukbare tekens bevatten) regel voor regel te lezen.

Als het einde van het bestand wordt bereikt terwijl een gegevenselement wordt gelezen verschijnt een foutboodschap en wordt het proces afgebroken.

Voorbeeld:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Schrijf data (die we later met Invoer zullen lezen) naar een bestand
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Lees databestand door gebruik te maken van Invoer
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Help ons, alstublieft!