Instructie Get

Leest een record uit een relationeel bestand of een reeks van bytes uit een binair bestand in een variabele in.

Zie ook: PUT-instructie

Syntaxis:

Diagram instructie Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variabele

Parameters:

fileNum: Een expressie die het getal aangeeft dat bestandsnummer is.

recordNum: Voor bestanden die in Willekeurige modus zijn geopend, is recordNum het nummer van het record dat u wilt lezen.

Voor bestanden die in Binaire modus zijn geopend, is filePos de bytepositie in het bestand waar het lezen begint.

Als recordNum en filePos worden weggelaten, wordt de huidige positie of het huidige gegevensrecord van het bestand gebruikt.

variabele: Naam van de te lezen variabele. Met uitzondering van objectvariabelen kunt u elk type variabele gebruiken.

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!