Invoer-/uitvoerfuncties voor bestanden

Get Statement

Leest een record uit een relationeel bestand of een reeks van bytes uit een binair bestand in een variabele in.

Input# Statement

Leest gegevens uit een geopend sequentieel bestand.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Schrijft een record naar een relationeel bestand of een reeks van bytes naar een binair bestand.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc-functie

Geeft de huidige positie in een open bestand terug.

Seek-functie

Retourneert de positie waar moet worden begonnen met schrijven of lezen in een bestand dat was geopend met de Open-instructie.

Eof-functie

Bepaalt of de bestandsaanwijzer het einde van een bestand heeft bereikt.

Lof-functie

Geeft de grootte van een open bestand in bytes terug.

Help ons, alstublieft!