Invoer-/uitvoerfuncties voor bestanden

Instructie Get

Leest een record uit een relationeel bestand of een reeks van bytes uit een binair bestand in een variabele in.

Instructie Input#

Leest gegevens uit een geopend sequentieel bestand.

Instructie Line Input#

Leest een regel van een sequentieel bestand in een variabele.

Instructie Put#

Schrijft een record naar een relationeel bestand of een reeks van bytes naar een binair bestand.

Instructie Write#

Schrijft gegevens met scheidingstekens naar een sequentieel bestand.

Functie Loc

Geeft de huidige positie in een open bestand terug.

Functie Seek

Retourneert de positie waar moet worden begonnen met schrijven of lezen in een bestand dat was geopend met de Open-instructie.

Functie Eof

Bepaalt of de bestandsaanwijzer het einde van een bestand heeft bereikt.

Functie Lof

Geeft de grootte van een open bestand in bytes terug.

Help ons, alstublieft!