FreeFile-functie

Geeft het volgende beschikbare bestandsnummer voor het openen van een bestand terug. Gebruik deze functie om een bestand te openen met behulp van een bestandsnummer dat nog niet door reeds geopende bestanden gebruikt wordt.

Syntaxis:


FreeFile

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Deze functie moet direct vóór een Open-instructie worden gebruikt. FreeFile geeft het volgende beschikbare bestandsnummer terug, maar zal het niet reserveren.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

67 Te veel bestanden

Voorbeeld:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is de eerste tekstregel"
  Print #iGetal, "Dit is een andere tekstregel"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Help ons, alstublieft!