Instructie Close

Sluit een gespecificeerd bestand dat werd geopend met de Open-instructie.

Syntaxis:

Diagram instructie Close


Close [[#]bestandsNummer[, [#]bestandsNummer2 [,...]]]

Parameters:

bestandsNummer: Een getal dat het gegevenskanaal aangeeft dat met de Open-instructie geopend is.

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!