Close Statement

Sluit een gespecificeerd bestand dat werd geopend met de Open-instructie.

Syntaxis:

Close Statement diagram


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Parameters:

fileNum: Any integer expression that specifies the number of the data channel that was opened with the Open statement.

Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!