Bestanden openen en sluiten

Close Statement

Sluit een gespecificeerd bestand dat werd geopend met de Open-instructie.

FreeFile Function

Geeft het volgende beschikbare bestandsnummer voor het openen van een bestand terug. Gebruik deze functie om een bestand te openen met behulp van een bestandsnummer dat nog niet door reeds geopende bestanden gebruikt wordt.

Open Statement

Opent een gegevenskanaal.

Reset Statement

Sluit alle geopende bestanden en schrijft de inhoud van alle bestandbuffers naar de harde schijf.

Help ons, alstublieft!