Functie RGB [VBA]

Geeft een Long waarde voor de kleur volgens de VBA-kleurformule terug, bestaande uit de componenten rood, groen en blauw.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


RGB (Red, Green, Blue)

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

rood: Een getal dat de rode component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

groen: Een getal dat de groene component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

blauw: Een getal dat de blauwe component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

warning

Door de VBA-compatibiliteit-mode (Option VBASupport 1) wordt de Long waarde berekend als volgt
Rood + Groen × 256 + Blauw × 65536.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' retourneert 13107328
End Sub

Help ons, alstublieft!