Functie RGB

Geeft een Long kleurwaarde terug, bestaande uit de componenten rood, groen en blauw.

Syntaxis:


RGB (Rood, Groen, Blauw)

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

rood: Een getal dat de rode component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

groen: Een getal dat de groene component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

blauw: Een getal dat de blauwe component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

Het resultaat heeft een Long waarde en wordt als volgt berekend:
Rood×65536 + Groen×256 + Blauw.

warning

In de VBA-compatibiliteit-mode (Option VBASupport 1) wordt de Long waarde berekend als volgt
Rood + Groen × 256 + Blauw x 65536
Bekijk de Functie RGB [VBA]


tip

De dialoog kleurkiezer helpt het bepalen van de rode, groene en blauwe componenten van een samengestelde kleur. De dialoog wordt gebruikt bij het wijzigen van de kleurtekst en het kiezen van een eigen kleur.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "De kleur " & lVar & " bevat de componenten:" & Chr(13) &_
    "rood= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "groen= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blauw= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64,"Kleuren"
End Sub

Help ons, alstublieft!