RGB-functie

Geeft een Long kleurwaarde terug, bestaande uit de componenten rood, groen en blauw.

Syntaxis:


RGB (Red, Green, Blue)

Teruggegeven waarde:

Long

Parameter:

rood: Een getal dat de rode component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

groen: Een getal dat de groene component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

blauw: Een getal dat de blauwe component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

tip

De dialoog kleurkiezer helpt het bepalen van de rode, groene en blauwe componenten van een samengestelde kleur. De dialoog wordt gebruikt bij het wijzigen van de kleurtekst en het kiezen van een eigen kleur.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "De kleur " & lVar & " bevat de componenten:" & Chr(13) &_
    "rood= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "groen= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blauw= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64,"Kleuren"
End Sub

Help ons, alstublieft!