Functie QBColor

Geeft de RGB-kleurcode van de kleur als een kleurwaarde terug volgens een ouder MS-DOS-gebaseerd programmeersysteem.

Syntaxis:

QBColor (KleurNummer As Integer)

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

KleurNummer: Elke Integer-expressie die de kleurwaarde specificeert van de kleur volgens een ouder op MS-DOS gebaseerd programmeersysteem.

KleurNummer kan worden toegekend aan de volgende waarden:

0 : Zwart

1 : Blauw

2 : Groen

3 : Cyaan

4 : Rood

5 : Magenta

6 : Geel

7 : Wit

8 : Grijs

9 : Lichtblauw

10 : Lichtgroen

11 : Lichtcyaan

12 : Lichtrood

13 : Lichtmagenta

14 : Lichtgeel

15 : Helder Wit

Deze functie wordt alleen gebruikt om te converteren vanuit oudere op MS-DOS gebaseerde BASIC-toepassingen die de bovengenoemde kleurcodes gebruiken. De functie geeft een waarde van het type Long Integer terug die de kleur aangeeft die moet worden gebruikt in de LibreOffice IDE.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox sTekst,0,"Kleur " & iKleur
End Sub

Help ons, alstublieft!