Functie Rood

Retourneert de rode component van de opgegeven samengestelde kleurcode.

Syntaxis:


Red (Kleur As Long)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Kleur: Lange integer expressie die elke samengestelde kleurcode specificeert waarvoor de component Rood moet worden geretourneerd.

warning

In de VBA-compatibiliteit-mode (Option VBASupport 1), is de functie Red() niet compatibel met de VBA-kleuren, als de kleur van de vorige aanroep van functie RGB [VBA] wordt doorgegeven.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

tip

De details van de dialoog kleurkiezer zijn de rode, groene en blauwe componenten van een samengestelde kleurcode, als ook de hexadecimale waarde. Bij het wijzigen van de tekstkleur en het selecteren van een Eigen kleur wordt het dialoogvenster kleurkiezer getoond.


Voorbeeld:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "De kleur " & lVar & " bevat de componenten:" & Chr(13) &_
    "rood= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "groen= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blauw= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64,"Kleuren"
End Sub

Help ons, alstublieft!