Functie Groen

Retourneert de groene component van de opgegeven samengestelde kleurcode.

Syntaxis:


Groen (Kleur As Long)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Color: Expressie van het type long integer, die een samengestelde kleurcode specificeert waarvan de groene component moet worden geretourneerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

tip

De details van de dialoog kleurkiezer zijn de rode, groene en blauwe componenten van een samengestelde kleurcode, als ook de hexadecimale waarde. Bij het wijzigen van de tekstkleur en het selecteren van een Eigen kleur wordt het dialoogvenster kleurkiezer getoond.


Voorbeeld:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "De kleur " & lVar & " bevat de componenten:" & Chr(13) &_
    "rood = " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "groen= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "Blauw= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64,"Kleuren"
End Sub

Help ons, alstublieft!