Functie InputBox

Toont een prompt in een dialoogvenster waar de gebruiker tekst kan invoeren. De invoer wordt toegekend aan een variabele.

De InputBox-instructie is een gemakkelijke methode voor het invoeren van tekst via een dialoogvenster. Bevestig de invoer door op OK te klikken of Enter te drukken. De invoer wordt teruggegeven als resultaatwaarde van de functie. Als u het dialoogvenster sluit met Annuleren geeft InputBox een lege tekenreeks ("") terug.

Syntaxis:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt:Tekst die wordt getoond als het bericht in het dialoogvenster.

titel: Tekst die getoond wordt in de titelbalk van het dialoogvenster.

standaardwaarde: Tekst die in het tekstvak wordt getoond als er geen invoer wordt ingevuld.

xpostwips: Getal die de horizontale positie aangeeft van de dialoog. De positie is een absolute coƶrdinaat en staat los van het venster van LibreOffice.

ypostwips: Getal die de verticale positie aangeeft van de dialoog. De positie is een absolute coƶrdinaat en staat los van het venster van LibreOffice.

Als xpostwips en ypostwips worden weggelaten, dan wordt de dialoog op het scherm gecentreerd. De positie wordt gespecificeerd in twips.

Geretourneerde waarde:

String

Voorbeeld:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sTekst = InputBox ("Toets alstublieft een zin in:","Beste gebruiker")
    MsgBox (sTekst, 64, "Bevestiging van de zin")
End Sub

Help ons, alstublieft!