InputBox-functie

Toont een prompt in een dialoogvenster waar de gebruiker tekst kan invoeren. De invoer wordt toegekend aan een variabele.

De InputBox-instructie is een gemakkelijke methode voor het invoeren van tekst via een dialoogvesnter. Bevestig de invoer door op OK te klikken of Enter te drukken. De invoer wordt teruggegeven als resultaatwaarde van de functie. Als u het dialoogvenster sluit met Annuleren geeft InputBox een lege tekenreeks ("") terug.

Syntaxis:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Geretourneerde waarde:

String

Voorbeeld:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sTekst = InputBox ("Toets alstublieft een zin in:","Beste gebruiker")
    MsgBox (sTekst, 64, "Bevestiging van de zin")
End Sub

Help ons, alstublieft!