InputBox-functie

Toont een prompt in een dialoogvenster waar de gebruiker tekst kan invoeren. De invoer wordt toegekend aan een variabele.

De InputBox-instructie is een gemakkelijke methode voor het invoeren van tekst via een dialoogvesnter. Bevestig de invoer door op OK te klikken of Enter te drukken. De invoer wordt teruggegeven als resultaatwaarde van de functie. Als u het dialoogvenster sluit met Annuleren geeft InputBox een lege tekenreeks ("") terug.

Syntaxis:


InputBox (Meld As String[, Titel As String[, Standaard As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Teruggegeven waarde:

String

Parameter:

Bericht: Tekenreeks die als de mededeling weergegeven wordt in het dialoogvenster.

Titel: Tekenreeks die in de titelbalk van het dialoogvenster wordt weergegeven.

Standaard: String die als standaard in het tekstvak weergegeven wordt als er geen andere invoer is gegeven.

x_pos: Integer die de horizontale positie van het dialoogvenster specificeert. De positie is een absolute coƶrdinaat en verwijst niet naar het venster van de toepassing.

y_pos: Integer die de verticale positie van het dialoogvenster specificeert. De positie is een absolute coƶrdinaat en verwijst niet naar het venster van de toepassing.

Als x_pos en y_pos worden weggelaten wordt het dialoogvenster gecentreerd op het scherm. De positie is gespecificeerd in twips.

Voorbeeld:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sTekst = InputBox ("Toets alstublieft een zin in:","Beste gebruiker")
    MsgBox (sTekst, 64, "Bevestiging van de zin")
End Sub

Help ons, alstublieft!