MsgBox-functie

Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een waarde.

Syntaxis:


MsgBox (Tekst As String [,Type As Integer [,Dialoogtitel As String]])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameter:

Tekst: Tekenreeksexpressie die als een bericht in het dialoogvenster wordt weergegeven. Regeleinden kunnen met 'Chr$(13)' worden ingevoegd.

DialogTitel: Tekenreeks die in de titelbalk van het dialoogvenster wordt weergegeven. Als deze wordt weggelaten, wordt de naam van de respectieve toepassing weergegeven.

Type: Een integerexpressie die het type dialoogvenster specificeert en het aantal en type van de weergegeven knoppen of pictogrammen definieert. Type staat voor een combinatie van bitpatronen (dialoogelementen die gedefinieerd worden door de respectieve waarden toe te voegen):

Waarden

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

MB_OK

0

Alleen knop OK weergeven.

MB_OKCANCEL

1

Knoppen OK en Annuleren weergeven.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

De knoppen Afbreken, Opnieuw proberen en Negeren weergeven.

MB_YESNOCANCEL

3

Knoppen Ja, Nee en Annuleren weergeven.

MB_YESNO

4

Knoppen Ja en Nee weergeven.

MB_RETRYCANCEL

5

Knoppen Opnieuw proberen en Annuleren weergeven.

MB_ICONSTOP

16

Voeg het pictogram Stoppen aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONQUESTION

32

Voeg het pictogram Vraagteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Voeg het pictogram Uitroepteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONINFORMATION

64

Voeg het pictogram Informatie aan het dialoogvenster toe.

128

Eerste knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON2

256

Tweede knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON3

512

Derde knop in het dialoogvenster als standaardknop.


Retourwaarde:

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Annuleren

IDABORT

3

Afbreken

IDRETRY

4

Opnieuw proberen

IDIGNORE

5

Negeren

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nee


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Den Bosch",256 + 16 + 2,"Dialoogtitel")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialoogvenster titel")
End Sub

Help ons, alstublieft!