MsgBox-instructie

Toont een dialoogvenster dat een mededeling bevat.

Syntaxis:


MsgBox Tekst As String [,Type As Integer [,Dialoogtitel As String]] (als Instructie) of MsgBox (Tekst As String [,Type As Integer [,Dialogtitel As String]]) (als Functie)

Parameter:

Tekst: Tekenreeksexpressie die als een bericht in het dialoogvenster wordt weergegeven. Regeleinden kunnen met 'Chr$(13)' worden ingevoegd.

DialogTitel: Tekenreeks die in de titelbalk van het dialoogvenster wordt weergegeven. Indien weggelaten geeft de titelbalk de naam van de toepassing weer.

Type: Elke integerexpressie die het dialoogtype specificeert, samen met het aantal en soort knoppen die gebruikt moeten worden en het pictogramtype. Type vertegenwoordigt een combinatie van bitpatronen, d.w.z., een combinatie van elementen kan worden gedefinieerd door hun respectievelijke waarden op te tellen:

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

MB_OK

0

Alleen knop OK weergeven.

MB_OKCANCEL

1

Knoppen OK en Annuleren weergeven.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

De knoppen Afbreken, Opnieuw proberen en Negeren weergeven.

MB_YESNOCANCEL

3

Knoppen Ja, Nee en Annuleren weergeven.

MB_YESNO

4

Knoppen Ja en Nee weergeven.

MB_RETRYCANCEL

5

Knoppen Opnieuw proberen en Annuleren weergeven.

MB_ICONSTOP

16

Voeg het pictogram Stoppen aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONQUESTION

32

Voeg het pictogram Vraagteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Voeg het pictogram Uitroepteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONINFORMATION

64

Voeg het pictogram Informatie aan het dialoogvenster toe.

128

Eerste knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON2

256

Tweede knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON3

512

Derde knop in het dialoogvenster als standaardknop.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleMsgBox
 Const sTekst1 = "Er is een onverwachte fout opgetreden."
 Const sTekst2 = "Het programma zal echter verder uitgevoerd worden."
 Const sTekst3 = "Fout"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Help ons, alstublieft!