Beeldschermfuncties

Hier vindt u alle functies die gebruikt worden voor de uitvoer van informatie naar het beeldscherm.

MsgBox-instructie

Toont een dialoogvenster dat een mededeling bevat.

Functie MsgBox

Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een waarde.

Instructie Print#

Voert de opgegeven tekenreeksen of numerieke uitdrukkingen uit naar het scherm of naar een sequentieel bestand.

Help ons, alstublieft!