Runtime-functies

Hier vindt u informatie over alle runtime-functies van LibreOffice BASIC.

Basic-constanten

Constanten die in Basic-programma's gebruikt worden

Beeld I/O-functies

Hier vindt u een lijst van alle functies die worden gebruikt om dialoogvensters op te roepen voor de invoer en uitvoer van gebruikersinvoer.

I/O-functies voor bestanden

Gebruik bestands-I/O-functies om door de gebruiker gedefinieerde (gegevens)bestanden te maken en beheren.

Datum- en tijdfuncties

Gebruik de hier beschreven instructies en functies om berekeningen met datum en tijd uit te voeren.

Functies voor foutafhandeling

Gebruik de volgende instructies en functies om de manier te definiëren waarop LibreOffice Basic reageert op run-time fouten.

Logische operatoren

De volgende logische operatoren worden door LibreOffice Basic ondersteund.

Wiskundige operatoren

De volgende wiskundige operatoren worden in LibreOffice Basic ondersteund.

Numerieke functies

Met de volgende numerieke functies worden berekeningen uitgevoerd. Wiskundige en Booleaanse operatoren worden in een aparte sectie beschreven. Functies zijn anders dan operatoren omdat functies argumenten doorgeven en een resultaat retourneren, terwijl operatoren een resultaat retourneren door twee numerieke expressies samen te voegen.

Programma-uitvoering sturen

De volgende instructies worden gebruikt om de uitvoering van een programma te sturen.

Variabelen

De volgende instructies en functies worden met variabelen gebruikt. U kunt deze functies gebruiken om variabelen te declareren of te definiëren, variabelen van het ene type naar het andere te converteren, of het type variabele te bepalen.

Vergelijkingsoperatoren

De verschillende vergelijkings-operatoren worden hier beschreven.

Tekenreeksen

Hier vindt u de functies en instructies die gebruikt worden voor het geldig maken en teruggeven van tekenreeksen.

Andere opdrachten

Hier kunt u alle functies en instructies vinden die niet zijn opgenomen in de andere categorieën.

Help ons, alstublieft!