Service ScriptForge.Platform

De service Platform biedt een verzameling eigenschappen over de huidige uitvoeringsomgeving en context, zoals:

note

Alle eigenschappen van de service Platform zijn alleen-lezen.


Service aanroep

Voordat de service Platform gebruikt kan worden, moet de bibliotheek ScriptForge eerst worden geladen of geïmporteerd:

note

• Basic macro's kunnen de bibliotheek ScriptForge laden met de instructie:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts kunnen de module scriptforge importeren met:
from scriptforge import CreateScriptService


De onderstaande voorbeelden in Basic en Python instantiëren de service Platform en openen de eigenschap Architecture.

In BASIC

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
In Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Eigenschappen

Name

AlleenLezen

Type

Beschrijving

Architecture

Ja

String

De hardware-bit-architectuur. Voorbeeld: '32bit' of '64bit'

ComputerName

Ja

String

De netwerknaam van de computer

CPUCount

Ja

Integer

Het aantal centrale verwerkingseenheden.

CurrentUser

Ja

String

De naam van de momenteel aangemelde gebruiker.

Extensions

Ja

Tekenreeksmatrix

Retourneert een op nul gebaseerde matrix van tekenreeksen met de interne ID's van alle geïnstalleerde extensies.

FilterNames

Ja

Tekenreeksmatrix

Retourneert een op nul gebaseerde ongesorteerde matrix met tekenreeksen die de beschikbare filternamen voor documentimport en -export bevat.

Fonts

Ja

Tekenreeksmatrix

Retourneert een op nul gebaseerde matrix van tekenreeksen met de namen van alle beschikbare lettertypen.

FormatLocale

Ja

String

Retourneert de landinstelling die wordt gebruikt voor getallen en datums als een tekenreeks in de indeling "la-CO" (taal-LAND).

Locale

Ja

String

Retourneert de landinstelling van het besturingssysteem als een tekenreeks in de indeling "la-CO" (taal-LAND). Dit komt overeen met de eigenschap SystemLocale.

Machine

Ja

String

Het machinetype. Voorbeelden zijn: 'i386' en 'x86_64'.

OfficeLocale

Ja

String

Retourneert de landinstelling van de gebruikersinterface als een tekenreeks in de indeling "la-CO" (taal-LAND).

OfficeVersion

Ja

String

De werkelijke LibreOffice-versie uitgedrukt als
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Voorbeeld: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian en Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Het type besturingssysteem. Voorbeeld: 'Darwin, Linux' en 'Windows'.

OSPlatform

Ja

String

Een enkele tekenreeks die het onderliggende platform identificeert met zoveel mogelijk bruikbare en voor mensen leesbare informatie.

Voorbeeld: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Ja

String

De release van het besturingssysteem. Voorbeeld: '5.8.0-44-generiek'

OSVersion

Ja

String

De build of versie van het besturingssysteem.

Voorbeeld : '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Printers

Ja

String
array

De lijst met beschikbare printers als een op nul gebaseerde matrix.

De standaardprinter wordt op de eerste positie van de lijst gezet (index = 0).

Processor

Ja

String

De echte processornaam. Voorbeeld: 'amdk6'.

Deze eigenschap kan dezelfde waarde retourneren als de eigenschap Machine.

PythonVersion

Ja

String

Retourneert de versie van de Python-interpreter die wordt gebruikt als een tekenreeks in de indeling "Python major.minor.patchlevel" (bijvoorbeeld: "Python 3.9.7").

SystemLocale

Ja

String

Retourneert de landinstelling van het besturingssysteem als een tekenreeks in de indeling "la-CO" (taal-LAND). Dit komt overeen met de eigenschap Locale.

UserData

Ja

Dictionary

Retourneert een instantie Dictionary die sleutel-waardeparen bevat in relatie tot het dialoogvenster Extra - Opties - Gebruikersgegevens.


Voorbeeld:

In BASIC

De volgende voorbeelden in Basic en Python illustreren hoe u de eigenschap Fonts gebruikt om de namen van alle beschikbare lettertypen naar het huidige Calc-blad te schrijven, beginnend bij cel "A1":


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

Het onderstaande voorbeeld demonstreert hoe u een Calc-tabel kunt maken met alle waarden opgeslagen in de eigenschap UserData, wat een service-instantie van Dictionary is:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
In Python

De bovenstaande voorbeelden kunnen als volgt in Python worden geschreven:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-routines of variabelen die beginnen met een underscore "_" zijn voor intern gebruik. Gebruik deze niet in een Basic of Python-macro.


Help ons, alstublieft!