Handtekeningmethode ScriptForge

ScriptForge-bibliotheken verzamelen macroscriptbronnen voor LibreOffice om te worden aangeroepen vanuit basismacro's of Python-scripts. De modules en klassen worden aangeroepen vanuit gebruikersscripts als "Services" die eigenschappen, methoden en gebeurtenissen blootleggen.

Alleen servicemethode Basic

Typografische tekens zoals haakjes, weglatingsteken of accolades duiden optionele, repetitieve of verplichte argumenten aan:

Voorbeeld:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Servicemethoden Python of Basic

De volgende typografische regels mengen de UML-notatie, de API-documentatielay-out en de gebruikersinterface van de UNO-objectinspecteur:

LibreOffice
Basic

Syntaxis

Python

Booleaans

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

UNO-object

uno

Gebruikergedefinieerd
Type (UDT)

obj

ScriptForge
-service

svc


Voorbeeld:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Help ons, alstublieft!