De ScriptBindingLibrary bibliotheek

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open Extra - Macro's - Dialoogvensters beheren en selecteer LibreOffice Dialoogvensters.


Omschrijving

De ScriptBindingLibrary bibliotheek bevat alleen dialoogvensters en wordt gebruikt door Highlight LibreOffice voorbeeldscripts. De dialoogvensters worden gedeeld door Beanshell-, Java- en JavaScript-voorbeeldscripts.

Als u een Highlight voorbeeldscript uitvoert, wordt de ScriptBindingLibrary-bibliotheek in het geheugen geladen.

note

Deze bibliotheek wordt niet gebruikt door LibreOffice BASIC.


BASIC macro-selector

Beanshell, Java en JavaScript Scripts

Help ons, alstublieft!