Besturingselementen invoegen

Opent de balk Toolbox.

Pictogram

Besturingselementen invoegen

Knop

Pictogram

Voegt een opdrachtknop toe. U kunt een opdrachtknop gebruiken om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis, zoals een muisklik, uit te voeren.

U kunt desgewenst tekst of een afbeelding aan de knop toevoegen.

Afbeeldingselement

Pictogram

Voegt een besturingselement toe dat een afbeelding weergeeft.

Keuzevak

Pictogram

Voegt een keuzevak toe dat u kunt gebruiken om een functie in of uit te schakelen.

Keuzerondje

Pictogram

Voegt een knop toe waarmee een gebruiker uit een aantal opties kan kiezen. Gegroepeerde keuzerondjes moeten opeenvolgende tabindices hebben. Ze worden meestal omsloten door een groepsvak. Als u twee groepen keuzerondjes hebt, moet u een tabindex invoegen tussen de tabindices van de twee groepen op het groepsframe.

Titelveld

Pictogram

Voegt een veld toe voor het weergeven van tekstlabels. Deze labels zijn alleen bedoeld voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst, en niet voor het invoeren van tekst.

Tekstvak

Pictogram

Voegt een invoervak toe waarin u tekst kunt invoeren en bewerken.

Keuzelijst

Pictogram

Voegt een vak toe waarin u op een item in een lijst kunt klikken.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram

Voegt een keuzelijst met invoervak toe. Een keuzelijst met invoervak is een keuzelijst met Ć©Ć©n regel waarop een gebruiker kan klikken, waarna hij een item uit de lijst kan kiezen. U kunt de items in de keuzelijst desgewenst 'alleen-lezen' maken.

Horizontale schuifbalk

Pictogram

Voegt een horizontale schuifbalk aan het dialoogvenster toe.

Verticale schuifbalk

Pictogram

Voegt een verticale schuifbalk aan het dialoogvenster toe.

Groepsvak

Pictogram

Voegt een frame toe dat u kunt gebruiken om gelijksoortige besturingselementen, zoals keuzerondjes, visueel te groeperen.

Notitiepictogram

Wilt u twee verschillende groepen keuzerondjes definiƫren, zorg er dan voor dat de tabindex van het groepsframe zich tussen de tabindices van de twee groepen bevindt.


Voortgangsbalk

Pictogram

Voegt een voortgangsbalk aan het dialoogvenster toe.

Horizontale lijn

Pictogram

Voegt een horizontale lijn aan het dialoogvenster toe.

Verticale lijn

Pictogram

Voegt een verticale lijn aan het dialoogvenster toe.

Datumveld

Pictogram

Voegt een datumveld toe.

Als u de eigenschap voor openslaan aan het datumveld toewijst, kan de gebruiker een kalender openslaan om een datum te selecteren.

Tijdveld

Pictogram

Voegt een tijdveld toe.

Numeriek veld

Pictogram

Voegt een numeriek veld toe.

Valutaveld

Pictogram

Voegt een valutaveld toe.

Opgemaakt veld

Pictogram

Voegt een tekstvak toe waarin u de opmaak kunt definiƫren voor tekst die in- of uitgevoerd wordt, evenals eventuele begrenzende waarden.

Patroonveld

Pictogram

Voegt een patroonveld in. Een patroonveld bestaat uit een invoervenster en een tekenmasker. Het invoervenster bepaalt welke gebruikergegevens kunnen worden ingevoerd. Het tekenmasker bepaalt de status van het patroonveld als het formulier is geladen.

Bestandsselectie

Pictogram

Voegt een knop toe om een scherm voor bestandsselectie te openen.

Selecteren

Pictogram

Activeert of deactiveert de selectiemodus. In deze modus kunt u de besturingselementen in een dialoogvenster selecteren, zodat u ze kunt bewerken.

Eigenschappen

Pictogram

Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van het geselecteerde besturingselement kunt wijzigen.

Testmodus activeren

Pictogram

Start de testmodus. Klik op het sluitpictogram om de testmodus te beƫindigen.

Taalbeheer

Pictogram Taalbeheer

Opent een dialoogvenster om meerdere dialoogvensterbronnen voor meerdere talen in te schakelen of te beheren.

Boomstructuur element

pictogram Taalbeheer

Voegt een boomstructuur element toe die een hiƫrarchische lijst kan tonen. U kunt de lijst laten vullen door uw programma, door gebruik te maken van API-aanroepen (XtreeControl).

Controle-element Table

Pictogram Tabelobject

Voegt een tabelbesturingselement toe dat tabelgegevens kan weergeven. U kunt de gegevens van uw programma vullen met API-aanroepen.

Stuurelement Hyperlink

Pictogram Hyperlink invoegen

Voegt een hyperlink-besturingselement toe waarmee een adres kan worden geopend in de webbrowser.

Help ons, alstublieft!