Besturingselementen invoegen

Opent de balk Toolbox.

Pictogram Kies besturingselement

Besturingselementen invoegen

Knop

Pictogram Knip

Voegt een opdrachtknop toe. U kunt een opdrachtknop gebruiken om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis, zoals een muisklik, uit te voeren.

U kunt desgewenst tekst of een afbeelding aan de knop toevoegen.

Afbeeldingselement

Pictogram Afbeeldingsbesturingselement

Voegt een besturingselement toe dat een afbeelding weergeeft.

Keuzevak

Pictogram Keuzevak

Voegt een keuzevak toe dat u kunt gebruiken om een functie in of uit te schakelen.

Keuzerondje

Pictogram Optieknop

Voegt een knop toe waarmee een gebruiker uit een aantal opties kan kiezen. Gegroepeerde keuzerondjes moeten een opeenvolgende tabvolgorde hebben. Ze worden meestal omringd door een groepsvak. Als u twee groepen keuzerondjes heeft, moet u een tabvolgorde tussen de tabvolgorde van de twee groepen invoegen. Bijvoorbeeld naar het frame van de tweede groep, of naar een ander besturingselement in het dialoogvenster, met uitzondering van een andere keuzerondje.

Titelveld

Pictogram Labelveld

Voegt een veld toe voor het weergeven van tekstlabels. Deze labels zijn alleen bedoeld voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst, en niet voor het invoeren van tekst.

Tekstvak

Pictogram Tekstvak

Voegt een invoervak toe waarin u tekst kunt invoeren en bewerken.

Keuzelijst

Pictogram Keuzelijst

Voegt een vak toe waarin u op een item in een lijst kunt klikken.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram Keuzelijst met invoerveld

Voegt een keuzelijst met invoervak toe. Een keuzelijst met invoervak is een keuzelijst met Ć©Ć©n regel waarop een gebruiker kan klikken, waarna hij een item uit de lijst kan kiezen. U kunt de items in de keuzelijst desgewenst 'alleen-lezen' maken.

Horizontale schuifbalk

Pictogram Horizontale schuifbalk

Voegt een horizontale schuifbalk aan het dialoogvenster toe.

Verticale schuifbalk

Pictogram Verticale schuifbalk

Voegt een verticale schuifbalk aan het dialoogvenster toe.

Groepsvak

Pictogram Groepsvak

Voegt een frame toe dat u kunt gebruiken om gelijksoortige besturingselementen, zoals keuzerondjes, visueel te groeperen.

note

Wilt u twee verschillende groepen keuzerondjes definiƫren, zorg er dan voor dat de tabindex van het groepsframe zich tussen de tabindices van de twee groepen bevindt.


Voortgangsbalk

Pictogram Voortgangsbalk

Voegt een voortgangsbalk aan het dialoogvenster toe.

Horizontale lijn

Pictogram Horizontale lijn

Voegt een horizontale lijn aan het dialoogvenster toe.

Verticale lijn

Pictogram Verticale lijn

Voegt een verticale lijn aan het dialoogvenster toe.

Datumveld

Pictogram Gegevensveld

Voegt een datumveld toe.

Als u de eigenschap voor openslaan aan het datumveld toewijst, kan de gebruiker een kalender openslaan om een datum te selecteren.

Tijdveld

Pictogram Tijdveld

Voegt een tijdveld toe.

Numeriek veld

Pictogram Numeriek veld

Voegt een numeriek veld toe.

Valutaveld

Pictogram Valutaveld

Voegt een valutaveld toe.

Opgemaakt veld

Pictogram Opgemaakt veld

Voegt een tekstvak toe waarin u de opmaak kunt definiƫren voor tekst die in- of uitgevoerd wordt, evenals eventuele begrenzende waarden.

Patroonveld

Pictogram Patroonveld

Voegt een patroonveld in. Een patroonveld bestaat uit een invoervenster en een tekenmasker. Het invoervenster bepaalt welke gebruikersgegevens kunnen worden ingevoerd. Het tekenmasker bepaalt de status van het patroonveld als het formulier is geladen.

Bestandsselectie

Pictogram Bestandsselectie

Voegt een knop toe om een scherm voor bestandsselectie te openen.

Selecteren

Pictogram Selecteren

Activeert of deactiveert de selectiemodus. In deze modus kunt u de besturingselementen in een dialoogvenster selecteren, zodat u ze kunt bewerken.

Eigenschappen

Pictogram Eigenschappen

Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van het geselecteerde besturingselement kunt wijzigen.

Testmodus activeren

Pictogram Testmodus activeren

Start de testmodus. Klik op het sluitpictogram om de testmodus te beƫindigen.

Taalbeheer

Pictogram Taal beheren

Opent een dialoogvenster om meerdere dialoogvensterbronnen voor meerdere talen in te schakelen of te beheren.

Boomstructuur element

Pictogram Boombesturingselement

Voegt een boomstructuur element toe die een hiƫrarchische lijst kan tonen. U kunt de lijst laten vullen door uw programma, door gebruik te maken van API-aanroepen (XtreeControl).

Controle-element Table

Pictogram Tabelbesturingselement

Voegt een tabelbesturingselement toe dat tabelgegevens kan weergeven. U kunt de gegevens van uw programma vullen met API-aanroepen.

Stuurelement Hyperlink

Pictogram Hyperlinkbesturingselement

Voegt een hyperlink-besturingselement toe waarmee een adres kan worden geopend in de webbrowser.

Help ons, alstublieft!