Eigenschappen van besturingselementen en dialoogvensters

Specificeert de eigenschappen van het geselecteerde dialoogvenster of besturingselement. U moet in ontwerpmodus zijn om deze opdracht te kunnen gebruiken.

Gegevens invoeren in het dialoogvenster Eigenschappen

U kunt de volgende toetsencombinaties gebruiken om gegevens in te voeren in velden met meerdere regels of keuzelijsten met invoervakken van het dialoogvenster Eigenschappen:

Toetsen

Effecten

Alt + pijl omlaag

Opent een keuzelijst met invoervak

Alt + pijl omhoog

Sluit een keuzelijst met invoervak

Shift+Enter

Voegt een regeleinde in velden met meerdere regels in.

(Pijl omhoog)

Gaat naar de vorige regel.

(Pijl omlaag)

Gaat naar de volgende regel.

Enter

Past de wijzigingen toe die in een veld aangebracht zijn, en plaatst de cursor in het volgende veld.


Algemeen

Definieer de eigenschappen voor het geselecteerde besturingselement of dialoogvenster. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het type besturingselement dat geselecteerd is. De volgende eigenschappen zijn daarom niet voor elk type besturingselement beschikbaar.

Gebeurtenissen

Definieer gebeurtenistoewijzingen voor het geselecteerde besturingselement of dialoogvenster. De beschikbare gebeurtenissen zijn afhankelijk van het type besturingselement dat geselecteerd is.

Help ons, alstublieft!